Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

ТОВ «Нортек Авто Запоріжжя», юридична особа в Україні з номером реєстрації 43927378, місцезнаходження якої 69002, Україна, Запорізька область, м. Запорыжжя, вул.Святого Миколая, 69А, далі – «Нортек Авто Запоріжжя» або «Компанія», обробляє надані вами персональні дані, з метою проведення тест-драйву, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч. щодо моніторингу якості наданих Вами Компанією послуг, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання Вам додаткових супутніх послуг партнерами Компанії в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Вас в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін.

Ми можемо використовувати ваші особисті дані для цілей, пов’язаних із профілюванням споживачів за взаємодією з веб-сайтами та інформацією в соціальних мережах, щоб удосконалювати наші маркетингові матеріали.

Якщо ви прийняли використання нами файлів cookie, ми можемо поєднувати ваші особисті дані з вашими діями на наших веб-сайтах.

Надсилаючи цей запит, ви погоджуєтеся на обробку ваших особистих даних відповідно до мети, описаної вище. Ви маєте право будь-коли відкликати згоду на обробку своїх особистих даних. Запити на відкликання своєї згоди на обробку даних подавайте на адресу Нортек Авто Запоріжжя за допомогою контактних даних на сторінці https://zaporizhzhya.volvocardealer.com/about-us та/або на адресуoffice@volvocarzaporizhzhya.com

Для зазначених вище цілей ваші особисті дані розкриватимуть і оброблятимуть наші дочірні компанії та наші ділові партнери. Нортек Авто Запоріжжя передаватиме Ваші персональні дані з виконанням вимог чинного законодавства України.

Компанія має право обробляти персональні дані про Клієнта безстроково.

Клієнт підписанням цього Документу засвідчує та гарантує, що:

  • персональні дані про нього були надані Компанії добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки тадосягнутим між Сторонами домовленостям;
  • Компанія має право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;
  • Компанія, як володілець баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної цим пунктом Договору мети;
  • в день укладення цього Документу Клієнт отримав від Компанії письмове повідомлення про свої права, мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані.